Wchodząc na stronę potwierdzam,
że mam ukończone 18 lat.

Tak, wchodzę                     Nie, wychodzę